ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Home » ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng việc truy cập vào website pokeronline.bid, người chơi đồng ý tuân thủ các điều khoản sau đây. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi này có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về quy định và điều kiện đã được đăng tải, người chơi xác nhận chấp nhận những thay đổi đó. Vì vậy, người chơi vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Thương hiệu và bản quyền

Mọi quyền sở hữu trí tuệ có trên website đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung trang web đều được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

Quyền pháp lý

Các điều kiện, điều khoản và nội dung trên website tuân thủ luật pháp Việt Nam và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này sẽ được giải quyết bởi Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Quy định về bảo mật

Chúng tôi đặc biệt coi trọng việc bảo mật thông tin và áp dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin và giao dịch thanh toán của người chơi. Trong quá trình thanh toán, thông tin của người chơi sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, sau khi người chơi hoàn thành quá trình đặt hàng, người chơi sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

Người chơi không được phép sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc phương tiện nào khác để can thiệp vào hệ thống hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hoặc khuyến khích bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hoặc xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi và nếu cần thiết, sẽ bị truy tố trước pháp luật.